12 provincies, 13 misverstanden!


Hoe voorkom je dat de 12 provincies voor bouwprojecten werken met verschillende informatiestromen- en richtlijnen? Dat er verschillende ‘talen’ worden gesproken? En dat appels met peren worden vergeleken? Door een generieke informatieleveringspecificatie op te stellen! 

 

Opdrachtgever: Kenniscentrum CROW

Project: Opstellen generieke ILS als onderdeel van het provinciale BIM programma.

 

Aanleiding:

Het Kenniscentrum CROW heeft 2bprojects de opdracht gegeven om een generieke informatieleveringspecificatie (ILS) samen te stellen, die bruikbaar is voor alle 12 provincies van Nederland. In een ILS stelt een provincie als opdrachtgever eisen aan de aanlevering van informatie door de opdrachtnemer. Hoe moet de informatie aangeleverd worden? Welke data? En wanneer?

 

De algemene eisen in de ILS zijn zowel gericht op droge als natte infrastructurele projecten. Ze kunnen gebruikt worden voor BIM projecten, maar volstaan ook voor niet-BIM projecten of hybride programma’s. Daarnaast faciliteert en borgt de ILS de specifieke informatiebehoefte van iedere individuele provincie. Elke provincie kent immers een eigen samenstelling wat betreft areaal, maar ook haar beheerorganisatie is vaak uniek vormgegeven. Om de uniformiteit te bewaken en consensus te bereiken met de beheerorganisaties van de provincies, organiseerde 2bprojects een Roadshow. Hierbij werd elke provincie afzonderlijk bezocht om op die manier in gesprek te kunnen gaan met de toekomstige gebruikers van het product. De ILS en bijbehorende Werkwijzer zijn toegevoegd aan het contractenbuffet van het CROW en staan zo ter beschikking voor contractschrijvers GWW van provincies.

 

Onze rol:

2bprojects heeft een Provinciale ILS en Werkwijzer samengesteld en aantoonbaar per provincie getoetst, met als doel:

  • Uniformiteit in taal en opvatting(en) m.b.t. informatielevering van areaalgegevens binnen de 12 provincies;
  • Draagvlak en pragmatische toepasbaarheid van het product door elke individuele provincie;
  • Optimaal voorzien in de informatiebehoefte van de individuele provincies, met in het bijzonder haar beheerorganisatie;
  • Een totaalproduct dat aansluit op de huidige inhoud van het contractenbuffet van het CROW, conform de van toepassing zijnde richtlijnen, normen en wetten.

 

Het resultaat:

Het product zoals 2bprojects heeft afgeleverd bestaat uit een generieke provinciale informatieleveringspecificatie. Deze sluit aan op elke civiele projectvorm! Bovendien is de individuele informatiebehoefte van elke provincie geborgd. Het product zorgt voor uniformiteit in de informatievoorziening. Extern én intern. Het draagt tevens bij aan het professioneel opdrachtgeverschap van de provincies en aan beheersbare areaalgegevens.