Opgeruimd staat netjes!


Het opleveren en overdragen van gegevens aan het einde van een langlopend onderhoudsproject (2012-2020) vergt nogal wat inspanning en precisie ten aanzien van de op te leveren documentatie. Zeker als het project is uitgebreid met vele kleine opdrachten [1].

 

Project: Wegwerken achterstanden transitie PCN ZN

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat PPO Zuid Nederland 

 

 

Aanleiding:

Prestatiecontract Nat Zuid-Nederland, te vinden in het areaal van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland is een onderhoudsproject voor de Maas + bijbehorende kanalen (o.a. Julianakanaal) van Eijsden in Limburg tot aan de A27 bij de Biesbosch in Noord-Brabant, met alle tussenliggende kanalen (de Brabantse en Midden-Limburgse kanalen: o.a. het Wilhelminakanaal en Zuid-Willemsvaart). Tijdens het onderhoud zijn er ook diverse reconstructies geweest aan het areaal. En deze vereisen dat bepaalde areaalgegevens[1] bijgewerkt worden voor het beheer. Daarom verplicht Rijkswaterstaat aan haar opdrachtnemers om na afloop van het project om de bijbehorende areaalgegevens te leveren. Vanwege de vele VTW’s, betreft het een bijna onoverzichtelijke hoeveelheid aan gegevens.

 

Onze rol

Vanwege onze systeemkennis én onze ervaring bij Rijkswaterstaat zijn wij gevraagd om de ontbrekende gegevens in de diverse systemen die voortkomen uit de VTW’s compleet te maken, zodat de beheerder straks de oplevering en overdracht goedkeurt, waarna het project gereed is.

 

Het resultaat

Een tevreden klant die de juiste data op de juiste plek in de systemen krijgt.
Waar de dossiers voor alle medewerkers toegankelijk zijn!

 

Over de auteur

Ben Essers is eigenaar van 2bprojects. Een bureau dat overheden en grond-, weg- en waterbouwbedrijven adviseert op het gebied van informatie- en assetmanagement.
Met één helder doel: organisaties helpen om hun assets en areaal effectiever te gebruiken én te beheren.  

 

Ben vindt het belangrijk dat de buitenruimten goed beheerd worden. Optimaal beheer hiervan, of kort gezegd assetmanagement, is voor hem het op tijd en verantwoord inzetten van de publieke gelden om openbare ruimte optimaal te beheren en te onderhouden.
Op deze wijze kunnen we blijven genieten van een veilige omgeving zonder verloedering.

 

 

[1] Deze worden VTW's genoemd: Verzoek Tot Wijziging (op de originele opdracht)
[2]
Areaalgegevens zijn gegevens over bijvoorbeeld de groenvoorziening, bouwkundige gegevens van kunstwerken (bruggen, sluizen en stuwen enz.). Het betreft zowel de topografische gegevens met administratieve kenmerken, als juridische documenten, beheerplannen, handboeken en dergelijke.