Vormgeven wegsysteemdelen


Project: Vormgeven wegsysteemdelen,

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat West Nederland Noord, district Zuid

 

Aanleiding:

Rijkswaterstaat West Nederland Noord, district Zuid wil af van micromanagement op maatregelniveau en wil anders met Groot Onderhoud en Levens Verlengend Onderhoud omgaan. Om hier verandering in aan te brengen is er een verbetertraject gestart onder de werktitel “Onderhoudsbehoefte tot contract in één keer goed.” Rijkswaterstaat WNN, district zuid wil per wegsysteemdeel de  onderhoudsbehoefte kunnen bepalen.

 

Onder groot onderhoud wordt verstaan: Herstel baanbreed en van sloot tot sloot en over de gehele lengte van het systeemdeel. Dit herstel geldt voor alle areaalonderdelen die van invloed zijn op het presteren van het netwerk. De overige onderdelen die niet aan de Basis Onderhoud Niveau eisen zullen voldoen worden opgenomen in het werkpakket van een prestatieaannemer.

 

Onze rol:

Rijkswaterstaat West Nederland Noord, district Zuid heeft aan 2bprojects gevraagd of er een mogelijkheid is, een set aan wegsysteemdelen vorm te geven zodanig, dat achteraf, de benodigde informatie per systeemdeel uit één systeem gehaald kan worden. Daarnaast het verzoek deze systeemdelen binnen 3 maanden op te leveren zodat de systeemdelen bij de volgende programmeringscyclus ingezet kunnen worden.

 

Gezien de hoge tijdsdruk heeft 2bprojects haar klant geadviseerd om het productieproces en eindproduct eerst voor een pilotgebied vorm te geven om vervolgens, bij akkoord over het eindproduct, vol in te zetten op de productie:

1.      Ontwikkelen werkwijze en eindproduct;

2.      Toetsen werkwijze en eindproduct door het uitvoeren van een pilot;

3.      Resultaten bespreken en gezamenlijke verbeterpunten benoemen;

4.      Produceren.

Met als doel: vooraf alle verwachtingen helder over het op te leveren product en een doorleefde productieproces zodat gestuurd kan worden op de einddatum.

 

Het resultaat:

De pilot betrof 3 wegsysteemdelen en zijn opgeleverd en goedgekeurd begin augustus. Deze pilot heeft geresulteerd in een geoptimaliseerd productieproces inclusief afgesproken randvoorwaarden en acceptatiecriteria voor de klant. Deze zijn verwerkt in een logboek met als doel in een latere fasen op dezelfde wijze kunnen herproduceren van deze wegsysteemdelen.  

 

Vervolgens heeft 2bprojects, op basis van de resultaten uit de pilot, de overige 81 wegsysteemdelen in één keer goed vormgegeven. Op 10 september, precies binnen de planning is, naar volle tevredenheid van de klant, het gehele product opgeleverd.