Onze medewerkers


Optimaal gebruik van het asset en meerwaarde creëren voor onze opdrachtgever:

dát is onze visie!

Alle producten en diensten van 2bprojects zijn gebaseerd op deze centrale visie - het is steeds hét doel van al onze projecten en opdrachten. Het vormt een leidend principe, een vast onderdeel in de kwaliteit van de producten en diensten waar wij voor u voor staan.

Tevens wordt die visie niet alleen bereikt in het einddoel: zoals eerder aangegeven gaat 2bprojects een stapje verder...

2bprojects betrekt voor u die visie  op de gehéle levenscyclus van de asset met de daarbij  behorende diverse aspecten en processen. Het wordt door ons bijvoorbeeld ook betrokken op verschillende gespecialiseerde rollen, afdelingen en regels van ontstaan tot en met het optimaal gebruik van de asset. In het bijzonder spitsen wij toe op het opleveren en overdragen van areaalgegevens bij infrastructurele projecten; het bouwen van een gegevensbeheerorganisatie; en het structureren en beheren van processen en systemen. 

2bprojects is hiermee een unieke, 'allround' speler in het veld van assetmanagement. Onze meerwaarde voor u zit hem dan ook in onze gezamenlijke kennis, onze flexibiliteit en daarmee ons maatwerk, én onze intensieve betrokkenheid bij u als opdrachtgever.

Wij denken mee, ondersteunen, versterken de belanghebbenden in hun eigen regie en waar nodig behartigen we uw belangen tegenover andere partijen en bieden volledige nazorg naar wens. Een persoonlijke aanpak naar gelang uw specifieke bedrijfsvoering.

Benieuwd of wij iets voor u kunnen betekenen?

Kijk dan naar onze diensten of neem vrijblijvend contact met ons op!