Ben Essers


Het bourgondische, zuidelijke levensstijl is mij op het lijf geschreven. Het dorpse, opgeruimde karakter van mijn woonplaats is omgeven door bossen, speelgelegenheden voor de kinderen en veilige, goed onderhouden straten. Ik vind het belangrijk dat de buitenruimten goed beheerd worden. Optimaal beheer hiervan, of kort gezegd assetmanagement, is voor mij het op tijd en verantwoord inzetten van de publieke gelden om openbare ruimte optimaal te beheren en te onderhouden. Op deze wijze kunnen we blijven genieten van een veilige omgeving zonder verloedering.

 

Samen met het team van specialisten binnen 2bprojects adviseren en bouwen wij aan optimaal assetinformatiemanagement. Voor uw organisatie en/of publieke dienst richten wij een beheerorganisatie in die werkt met alleen nog actuele, betrouwbare en complete beheergegevens. Uw beheergegevens vormen immers, als basis naast het daadwerkelijke areaal, uw belangrijkste asset die goed onderhouden dient te worden!

 

Door ruime ervaring binnen ons team met grote infrastructurele trajecten, adviseren we zowel private opdrachtnemers (aannemers) als publieke opdrachtgevers (o.a. Rijkswaterstaat, Provincies en gemeentes) in onze grote en kleinere assetmanagement-projecten.

 

Persoonlijk ligt mijn expertise in de vormgeving van meer complexe gegevensbeheer-organisatie; van oplever- en overdracht processen tot het ontwikkelen van ondersteunende, innovatieve tools en grootschalige acties om bijvoorbeeld achterstanden in informatie efficiënt weg te werken.