Quinten Buil


Als kind zijnde vond ik het zien van grote infrastructurele objecten zoals bruggen en de vormgeving van de openbare ruimte altijd heel interessant.  De keuze om hier iets me te gaan doen was snel gemaakt. Ik ben de HBO opleiding Built Environment gaan studeren, met als uitstroomprofiel Civiele Techniek. In mijn studie heb ik meerdere stages gelopen en in vakantieperiodes ben ik regelmatig werkzaam gebleven in de Civiele Techniek.
Hier heb ik geleerd projectmatig te werken en om verschillende vraagstukken af te pellen tot een werkbaar proces. Het projectmatig samenwerken en bij te kunnen dragen aan ontwerpen/onderhouden van onze leefomgeving geeft mij een enorme kick.

 

Bij 2bprojects werk ik samen met professionals die zich specialiseren in het adviseren en bouwen aan een optimaal assetinformatiemanagment. Door de ruime kennis en ervaring in infrastructurele trajecten binnen het team adviseren wij aan private en publieke opdrachtgevers. Door de nauwe samenwerken met mijn collega’s heeft de onderlinge kennisdeling die voortvloeit uit ervaringen een positieve impact op de persoonlijke leercurve.

 

Het werken in een leuk team en het toekomstgericht werken geeft mij de gedrevenheid om optimaal te presteren voor onze klanten. Zodoende dat er optimaal kan worden geprofiteerd van de infrastructuur die we samen gebruiken.