Beheren


Actuele betrouwbare en complete areaalgegevens zorgt ervoor dat u uw areaal goed kunt beheren. Deze worden ingezet om u te ondersteunen in uw beheer en onderhoudstaken, immers het uitvoeren van beheer is complex:

Juiste programmering voor het verkrijgen van onderhoudsgelden, uitvoeren van inspecties, uitvraag voor aanleg- en onderhoudsprojecten. Alle keuzen die u maakt tijdens deze werkzaamheden zijn gestoeld op areaalgegevens. 

 

Met de wetenschap dat 10% van uw aanleg- en onderhoudsbudget verloren gaat door slechte areaalgegevens heeft 2bprojects zich als doel gesteld om uw areaalgegevens actueel betrouwbaar en compleet te krijgen. Dit doen we op verschillende manieren, met verschillende tools:

  • Inzet van kwaliteitsnormen A,B,C
  • Checklists voor het uitvoeren van kwaliteitstoetsen
  • Documenttypetabellen
  • Monitoringstools (ook voor Administratieve Attribuutwaarden)
  • Opstellen randvoorwaarden en contracteisen
  • Vaststellen Informatiebehoefte
  • Uitwerken informatieleveringsprocessen 
  • NEN2767-4 decompositie van het areaal

Optimaal beheer start bij de eerste levensfase van een asset, dus ook optimaal gegevensbeheer. Doordat wij ons gegevensbeheer positioneren binnen het gehele assetmanagementproces kunnen wij uw organisatie laten aansluiten bij alle fasen van assetmanagement: van initiatie, tot planvorming en haalbaarheid, tot uitvoering en uiteindelijk oplevering en overdracht. 

 

Graag gaan we met u in gesprek om onze werkwijze nog specifieker toe te lichten en u zult overtuigt zijn nadat we voor u een pilot hebben uitgevoerd!