BEST Practice


BEST staat bij civiel- technische projecten voor Bewust Expliciet Samenwerken Traject.  Het zorgt vanaf het begin van een project voor verbinding tussen opdrachtnemer, opdrachtgever en beheerder. Met als resultaat? Een goed werkend oplever- en overdrachtsproces (O&O) dat opleveringen en overdrachten in 1 dag mogelijk maakt!

 

Door het BEST-principe toe te passen, kan de opdrachtnemer haar dossiers vrijwel gelijktijdig met de fysieke oplevering van het project overdragen aan de opdrachtgever.
De fysieke en dossieroplevering gebeurt dus in één keer. Zonder discussie.
De opdrachtgever kan deze dossiers op haar beurt direct overdragen aan de beheerder, die deze gegevens direct kan accepteren, verwerken en zonder problemen kan omzetten in een prestatiecontract.

 

Wij faciliteren dit Bewust Expliciet Samenwerken Traject door onafhankelijke procesbegeleiding én inhoudelijke expertise. 

 

Wij kunnen u helpen met:

 • De contractvoorbereiding.
  Wij vertalen de informatiebehoefte naar duidelijke eisen voor de opdrachtnemer.
 • Tendering.
 • De realisatiefase. Inhoudelijke en procesmatige begeleiding vanaf het begin.
  Ook kunnen wij u ondersteunen door middel van projectbegeleiding en toetsing van de data.
 • Oplevering- en overdracht. In één dag!

 

 

 

 

De objectiviteit hierin wordt gewaarborgd door Multividuals, experts in expliciet samenwerken, die optreden als onafhankelijke regisseur O&O. Multividuals faciliteert intakes, begeleidt Oplever- en Overdracht Start Ups (OOSU) en Follow Ups (OOFU), en fungeert als onafhankelijk voorzitter van O&O kernteamoverleggen

 

Zo wordt het BEST-principe voor u procesmatig en objectief bewaakt, terwijl wij u inhoudelijk begeleiden van begin tot eind!

 

Wij twijfelen er niet aan dat deze methode werkt.

De succesvolle toepassing bij deze projecten spreekt boekdelen.  

Coördinatie van en communicatie met diverse stakeholders


Zijn de verwachtingen voor alle partijen duidelijk? Spreekt iedereen dezelfde taal?

In complexe projecten is het noodzakelijk om de juiste verbindingen te leggen tussen partijen. Zowel voor uw interne organisatie, als voor externe organisaties die areaalgegevens aan u moeten leveren.

 

Vanaf de start van een project is communicatie essentieel voor het succes.

 

Daarom: 

 • Gebruiken we Oplever & Overdacht ‘Start-Ups’
 • Leggen we de informatiebehoefte vast van alle stakeholders
 • Implementeren we O&O-tools
 • Maken we gebruik van documenttype tabellen

 

 

 

Door onze jarenlange ervaring én kennis van systemen, weet 2bprojects voor verbinding te zorgen bij alle betrokken partijen. Zodat de verwachtingen helder zijn. En ieders belang wordt geborgd. ij die de verbinding tussen alle partijen legt, zodanig dat ieders belang wordt geborgd. Als iedereen dezelfde taal spreekt en de werking van elkaars systemen snapt, kunt u in één keer de juiste zaken produceren of verwerken!

 

Een Oplever & Overdracht startup is een gestructureerd overleg waarin de informatiebehoefte en de kwaliteitsnormen worden besproken. Een belangrijk onderdeel van deze overleggen is begrip tussen alle partijen. Onze ervaring leert dat als iedereen een helder beeld heeft van een ieders taken en verantwoordelijkheden,  dit de kwaliteit en snelheid van de informatievoorziening ten goede komt. Zodat er in 1 keer goed overgedragen kan worden.   

 

Elke opdracht is uniek en vergt daarom een specifieke aanpak en inzet van tools. Bij grote projecten, waarbij diverse aannemers, opdrachtgevers en beheerders zijn betrokken, werken we met een Oplever- en Overdrachtstool. Dit is een op maat gemaakt overzicht waarin de totale informatiebehoefte is opgenomen. Bij minder complexe opdrachten werken we met documenttype tabellen. Een handzame tool die snel inzicht geeft in de kwaliteit van uw informatiesystemen.