BEST Practice


BEST staat voor Bewust Expliciet Samenwerken Traject bij civiel technische projecten. Het verbindt opdrachtnemer, opdrachtgever en beheerder vanaf het begin, met als resultaat een goed werkend oplever- en overdrachtsproces (O&O), en maakt Oplevering en Overdracht binnen 1 dag mogelijk!

 

Door het BEST-principe toe te passen, kan de opdrachtnemer haar dossiers vrijwel gelijktijdig met de fysieke oplevering van het project meegeven aan de opdrachtgever. De fysieke en dossieroplevering gebeurt dus in één keer, zonder heen-en-weer of discussie.

De opdrachtgever kan deze dossiers op haar beurt ook direct overdragen aan de beheerder, die deze gegevens direct kan accepteren, verwerken en zonder problemen doorzetten naar een prestatiecontract.

Wij faciliteren dit Bewust Expliciet Samenwerken Traject door een combinatie van een gedegen inhoudelijke begeleiding met een onafhankelijke procesbegeleiding. 

Kort samengevat faciliteren wij:

1. Contractvoorbereiding – wij vertalen de informatiebehoefte naar duidelijke eisen
2. Tender en gunningsfase – wij stellen voor u een voorspelbaar werkproces op 
3. Realisatiefase – Inhoudelijke en procesmatige begeleiding vanaf het begin
4. Realisatiefase – Projectbegeleiding en toetsing gegevens tijdens het project
5. Oplevering en Overdracht – in één dag

 

De objectiviteit hierin wordt gewaarborgd door Multividuals, experts in expliciet samenwerken, die optreden als onafhankelijke regisseur O&O. Multividuals faciliteert intakes, begeleidt Oplever- en Overdracht Start Ups (OOSU) en Follow Ups (OOFU), en fungeert als onafhankelijk voorzitter van O&O kernteamoverleggen. 

 

Zo wordt het BEST-principe voor u procesmatig en objectief bewaakt, terwijl wij u inhoudelijk begeleiden van begin tot eind!

 

Kijk ook naar projecten waar dit succesvol is toegepast