Gegevensverwerking


Gegevens verwerken vergt meer dan het alleen maar inkloppen van data. De data moet inhoudelijk correct zijn, uniform opgebouwd en passen binnen de wensen en eisen van de diverse systemen. Het systeemlandschap bij uw organisatie is veelal divers en dienen verschillende doelen. Dit resulteert vaak in dataleveringen vanuit opdrachtnemers die niet te verwerken zijn in uw systemen. 

 

2bprojects ondersteunt u met het wegwerken van deze gegevens. Dit doen wij niet eerder voordat eerst goed de kwaliteit in kaart is gebracht en op welke wijze het wegwerken het meest efficiënt kan plaatsvinden. Daarnaast is voorkomen beter dan genezen, daarom dat wij u ook adviseren en helpen om achterstanden te voorkomen. kunt Wij ondersteunen uw organisatie met het verwerken van gegevens die er al liggen, maar ook bij het organiseren van de aanlevering van informatie om nieuwe achterstanden te voorkomen. Wij ondersteunen door middel van:

  • Analyseren en specificeren informatiebehoefte 
  • Ondersteuning met wegwerken achterstanden 

Het verwerken van gegevens is nauw verbonden met het vaststellen en vastleggen van de informatiebehoefte In data-contracteisen en leveringsspecificaties. Als men niet vraagt om de juiste informatie, hoe kan men deze dan ook ontvangen. Daarom ondersteunt 2bprojects niet alleen in het organiseren van de gegevensbeheerorganisatie, maar ook in het vaststellen van meta-informatie.


Zo maken wij tekeningen en documenten gemakkelijk vindbaar, wat niet alleen kosten scheelt in tijd, maar ook faalkosten en herstelkosten door het anders opnieuw moeten voeren van inspecties, het ontbreken van informatie, of het gebruik van verkeerde informatie.