Inspectie en inventarisatie


Weten wat uw omvang is van uw areaal en wat de onderhoudsstaat is, is het startpunt om goed assetmanagement uit te voeren. Hiermee kunt u uw onderhoudsgelden optimaal inzetten om uw areaal op uw gewenst onderhoudsniveau te handhaven. Om dit te realiseren zijn niet alleen inspecties gewenst maar ook 0-inventarisaties van uw areaal.

 

2bprojects coördineert en controleert inspecties en inventarisaties voor u. Door vooraf goed af te stemmen kunnen we de inspecteur en/of landmeter gericht op pad sturen met als doel: Inspecteren en inventariseren in één handeling. Hierdoor kunnen geplande inspecties ook dienen voor het bijwerken van achterstanden in uw systemen. Inspecties die we voor u kunnen coördineren en controleren, niet uitputtend:

  • CROW weginspecties;
  • Opnames voor klein onderhoud met behulp van OMOP;
  • Verkeerskundige scans voor Verkeersborden;
  • Globale visuele inspecties van civiel technische kunstwerken;
  • Maatregeltoetsen;
  • Beleid- beheer- en onderhoudsplannen.