Structurering


Grote aanleg- en onderhoudsprojecten zijn complex, dus ook het inzicht en overzicht in de gewenste areaalgegevens voor de betreffende beheerders tijdens de beheerfase.

Wie heeft welke gegevens op welke moment in welk systeem nodig? Aan welke eisen dient dit te voldoen? Op welke wijze loopt het acceptieproces?

Regie pakken en houden, juiste structuren kiezen, leveringsprocessen uitwerken zijn essentiële stappen om te komen tot een juiste oplevering en overdracht van areaalgegevens  

 

2bprojects is gespecialiseerd in het structureren van aanlever- en verwerkingsprocessen van gegevens en in het leveren van de juiste tools hiervoor:

  • Metadateren; 
  • Kwaliteitscontrole en ontwikkeling (geo)datacontracteisen; 
  • Opzetten specificaties wet- en regelgeving (WIBON, BGT, e.d.); 
  • Vaststellen informatiebehoefte; 
  • Opzetten en controleren Informatie Levering Specificatie; 
  • Opzetten en verankeren werkprocessen voor informatieleveringen;
  • Opzetten systeemspecificaties

Onze jarenlange ervaring gaat terug naar 2006 waarbij de oprichter van 2bprojects aan de basis heeft gestaan van het ontwikkelen van het uniforme aanpak om te komen tot oplevering en overdracht op 1 dag bij grote infrastructurele projecten. Deze aanpak is opgenomen als best practice binnen de werkwijzers van Rijkswaterstaat. Op basis van deze  ervaring met het structureren van gegevens voor oplevering- en overdrachtsdossiers kunnen wij inzichtelijk maken bij welke fase van een project welke informatie nodig is om tot een actueel, betrouwbaar en compleet Overdrachtsdossier te komen welke Beheer direct kan accepteren.  

 

Niet alleen voor beheer en onderhoud is het noodzakelijk om de informatiebehoefte vast te stellen maar ook voor Wet- en regelgeving! Samen met het structureren van de werkwijzen en informatieleveringsprotocollen is het vaststellen van uw informatiebehoefte een noodzakelijke actie. Weten wat je als organisatie nodig hebt is cruciaal zodat uw huidige informatieoverdracht op  de koppelvlakken van assetmanagement soepel verloopt. In overleg met u, zorgen wij ervoor dat de gewenste informatiebehoefte in kaart gebracht wordt.

 

Werkprocessen en systeemspecifiacties die uw organisatie en systeemlandschap ondersteunt vergt maatwerk en zeer specialistische kennis! Onze specialisten zorgen ervoor dat u dit niet meer ervaat als een complexe en verregaande activiteit. Met behulp van onze ervaring van allerlei systemen, niet uitputtend: DTB, Kengis, BKN, Ultimo, Meridian, Obsurv, Topocad, Autocad, 3d Civil, Meridian, SharePoint, DISK, kunnen wij snel maatwerkprocessen ontwikkelen en deze processen structureren. Dit zorgt ervoor dat hoge herstel- en faalkosten worden voorkomen.


Zo pakt u regie door te werken met ‘inwin’- en verwerkingsprotocollen in contracten Het overzicht over de kwantiteit en kwaliteit van de areaalgegevens voor uw assetmanagement en voldoet u aan wettelijke verplichtingen!