Verbinding leggen


Het is complex om de juiste verbindingen te leggen als het gaat over de juiste informatiebehoefte. Zowel voor uw interne organisatie alsook voor externe organisaties die areaalgegevens aan u moeten leveren. Het is dan ook van grote waarde als deze partijen verbonden worden door het stellen en laten stellen van de juiste vragen.  

 

Vanaf de start van een project is deze verbinding al belangrijk. 2bprojects verbindt alle partijen met elkaar zodanig dat iedereen dezelfde taal spreekt. Hiervoor gebruiken we:

  • Oplever & Overdacht ‘Start-Ups’
  • Opstellen informatiebehoefte stakeholders
  • Implementeren O&O-tools
  • Documenttypetabellen

De informatiebehoefte, verschillende kennis en communicatiestijlen is tussen elke afdeling anders. Doordat 2bprojects, door haar ervaring, alle verschillende informatiebehoeftes, kennis en systemen beheerst zijn wij de partij die de verbinding tussen alle partijen legt, zodanig dat ieders belang wordt geborgd. Ieders belang wordt het beste gediend door een soepele communicatie tussen alle partijen als het gaat om eisen, vragen, behoeftes van klanten en de oplevering en overdracht van een project. Als iedereen elkaars taal spreekt en de werking van elkaars systemen snapt, kunt u ook in één keer de juiste zaken produceren of verwerken!

 

Oplever & Overdracht startups is een belangrijke tool om te komen tot een juiste overdracht van informatie. Deze gestructureerde overleggen worden tussen de betreffende stakeholders belegd. Met als doel inzicht in de informatiebehoefte en de gewenste kwaliteitsnormen van de ontvangende partij. Een belangrijk onderdeel van deze overleggen is begrip tussen alle partijen. Onze ervaring leert dat als iedereen een helder beeld heeft van ieder's taken en verantwoordelijkheden met daaraan gekoppeld de informatiebehoefte dat dit zorgt voor een extra drive om goede kwalitatieve informatie te genereren en deze in 1 keer  goed over te dragen.

 

Onze team van specialisten zorgen, met haar technische-, beheer- en systeemkennis, ervoor dat zij uw koppelvlak zijn tussen uw interne en/of externe stakeholders. Elke opdracht is hierin uniek en vergt daarom ook een specifieke aanpak en inzet van tools. Bij grote projecten, waarbij aannemers, opdrachtgevers en beheerders zijn betrokken, werken we met een Oplever- en Overdrachtstool (O&O-tool). Een op maat gemaakte overzicht waarin de totale informatiebehoefte is opgenomen die als praatplaat dient tussen alle partijen. Bij kleinere opdrachten werken we met documenttypetabellen. Een handzame tool die snel inzicht geeft in achterstanden in uw systemen en kwaliteit van uw informatie.   

 

Ons doel is om u of uw opdrachtgever te voorzien van kwalitatieve areaalgegevens!
Bij projecten streven we, samen met u, ernaar om op 1 dag op te leveren en over te dragen.