Over 2bprojects


2bprojects adviseert overheden en grond-, weg- en waterbouwbedrijven op het gebied van informatie- en assetmanagement. Dat doen wij met één helder doel:

organisaties helpen om hun assets en areaal effectiever te gebruiken én te beheren.  

 

Ons team bestaat uit een mix van specialisten en adviseurs. Met jonge, ambitieuze professionals. Aangevuld met een aantal ervaren managers die hun hand niet omdraaien voor grote infrastructurele trajecten.  

 

Uw probleem is onze uitdaging!

Het is een veel voorkomend probleem dat tijdens aanleg, beheer of onderhoud van assets, de aannemer en projectteams incomplete of inaccurate informatie levert. Is dit onacceptabel voor de beheerder? Dan kan de overdracht op dat moment niet plaatsvinden. Met als gevolg:

  • Hoge herstelkosten voor de aannemer;
  • Niet kunnen ontmantelen van het projectteam, eventuele extra projectkosten;
  • Hoge faal- en gevolgkosten tijdens beheerfase;
  • Imagoschade voor alle partijen;

Een complexe taak
Het optimaal gebruiken én beheren van een asset vraagt om de juiste assetinformatie op het juiste moment. Ondanks het belang van deze data,  beschikken assetbeheerders vaak niet over de kennis die nodig is bij het inrichten en beheren van deze informatiestromen. Indien u over betrouwbare informatie wilt beschikken tijdens de hele levenscyclus van uw assets, dan betekent dat de inrichting van deze data al start bij het ontwerp. Alleen dan kunt u de juiste beslissingen nemen tijdens alle volgende fases.  

 

Jarenlange ervaring 

Door onze ervaring kunnen wij u tijdig en accuraat advies geven. Of dat nu de  realisatie, beheer- of onderhoudsfase betreft. Ook bieden wij ondersteuning bij de inrichting van uw areaalgegevens. Naast advies, ondersteunen wij organisaties ook door taken over te nemen die geen onderdeel zijn van uw corebusiness, zoals gegevensverwerken, analyseren en structureren.

Onze aanpak
Allereerst starten wij altijd met een analyse om ervoor te zorgen dat uw  specifieke belangen en wensen adequaat worden vastgesteld. Vervolgens schetsen wij een aantal oplossingsrichtingen. Vanzelfsprekend passend naar de omvang en conform het beleid van uw organisatie. Alleen als verlengstuk van uw organisatie kunnen we u optimaal ondersteunen!    

 

We komen graag bij u langs om kennis te maken. En onze aanpak toe te lichten.

 

Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek!