Over 2bprojects


2bprojects bestaat uit een jong, ambitieus team van adviseurs en specialisten op het gebied van informatie- en assetmanagement. Wij leveren voor u informatie producten en specialistische diensten waarmee u uw assets en uw areaal voortaan optimaal kunt gebruiken én beheren. 

Het is een veel voorkomend probleem dat tijdens aanleg, beheer en onderhoud van assets, de aannemer en projectteams niet actuele, betrouwbare en complete informatie leveren,  aan de beheerder. Dit kan leiden tot het niet accepteren door de beheerder waardoor overdracht op dat moment niet mogelijk is.

Met als gevolg:

  • Hoge herstelkosten voor aannemer;
  • Niet kunnen ontmantelen van het projectteam, eventuele extra projectkosten;
  • Hoge faal- en gevolgkosten tijdens beheerfase;
  • Imagoschade voor alle partijen;
  • Geen overdracht van het werk naar de beheerder;

Optimaal gebruiken én beheren vergt goed beheer en onderhoud van uw assetinformatie. Dit is een uitermate complexe taak die essentieel is voor het goed functioneren van uw asset. Ondanks dat hebben de assetbeheerders niet de toewijding die nodig is bij het inrichten van assetinformatie. 

Betrouwbare informatie over de hele levenscyclus van uw assets betekent dat de inrichting al start bij het ontwerp. Dit is cruciaal om de juiste beslissingen te nemen tijdens de overige fasen van assetmanagement. 

Onze jarenlange ervaring op het gebied van projectondersteuning tijdens realisatie en beheer- en onderhoudsfase van areaalgegevens zijn we in staat om voor u op maat die ondersteuning te bieden bij de inrichting van uw informatie. Naast advies, ondersteunen wij u ook, door voor u die taken over te nemen die geen onderdeel zijn van uw corebusiness.  

Door een deugdelijke analyse zorgen wij ervoor dat uw specifieke belangen en wensen worden vastgesteld. Vervolgens bieden wij, in overleg met u, de beste oplossing die past binnen de omvang en beleid van uw organisatie. Wij zijn van mening dat door deze analyse wij één kunnen worden met uw organisatie en als verlengstuk van uw organisatie u optimaal kunnen ondersteunen!    

Door het gesprek aan te gaan leren we elkaar kennen... 

Neem met ons contact op voor een vrijblijvend gesprek!