Eenduidige decomposities koppelen het BMS van RWS en OMS van CMD aan elkaar!


Hoe zorg je ervoor dat zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer optimaal beheer en onderhoud kunnen uitvoeren over ongeveer 240 kilometer Maas en ongeveer 40 kilometer kanalen?

 

Dat begint in dit geval bij eenduidige decomposities van het areaal en daaraan verbonden actuele kenmerken die betrouwbaar en compleet zijn!

 

In de combinatie CMD bundelen Mourik en Dynniq hun expertise en zijn verantwoordelijk voor de invulling van het Prestatiecontract, in opdracht van Rijkswaterstaat regio
Zuid-Nederland.
Het Prestatiecontract bestaat uit het meerjarig in stand houden, monitoren en informeren over de toestand van het E&W/IA areaal van objecten gelegen in en langs de Maas en Aftakkingen.

 

CMD neemt de werkzaamheden van de huidige drie onderhoudsaannemers over en vanaf
7 januari 2021 ook die van de onderhoudsaannemer van de industriële automatisering; een project waar wij met trots aan bij kunnen dragen!

 

2bprojects ondersteunt CMD in de activiteit ‘Inrichting BMS-Ultimo’: het inrichten en registreren van areaal gegevens in het RWS Beheer Management Systeem (BMS-Ultimo Nat ZN) binnen de disciplines Werktuigbouwkunde (W), Elektrotechniek (E) en Industriële Automatisering (IA) in het beheergebied van het natte areaal van Rijkswaterstaat regio Zuid-Nederland.

 

Opdrachtgever Rijkswaterstaat maakt gebruik van een BMS ter ondersteuning van de beheerprocessen, dat o.a. voorziet in het verkrijgen en behouden van actuele, betrouwbare en complete gegevensbestanden (registraties van kwantiteit en kwaliteit) en de daarvoor benodigde functionaliteit (analyse en presentatie).

 

Opdrachtnemer CMD werkt met een eigen Onderhoud Management Systeem (OMS Ultimo), omdat zij haar eigen werkprocessen volgens eigen bedrijfsfilosofie en efficiency-ideeën inricht. Naast het inwinnen en verwerken van de data draagt CMD zorg voor een realtime overdracht (conversie) van de geactualiseerde data tussen het eigen OMS en het BMS van Rijkswaterstaat. Deze realtime overdracht is mogelijk doordat CMD een life koppeling tussen beide systemen heeft gerealiseerd.

 

2bprojects ondersteunt CMD in het opstellen van decomposities van het areaal, vallend binnen de scope van het werk, tot en met het niveau van onderhoudbare en inspecteerbare onderdelen.


De decomposities worden opgesteld conform de NEN-2767-4 en overige contracteisen.
Per specifiek object wordt de decompositie in het veld getoetst zodanig dat deze een weerspiegeling is van de realiteit. Aan de onderdelen in deze decompositie worden unieke kenmerken toegekend en ingevoerd in het BMS van Rijkswaterstaat. Op deze manier voorziet CMD in een OMS met een koppeling naar het BMS van Rijkswaterstaat waarin een exacte uiteenzetting van de fysieke situatie buiten beschikbaar is!

 

Tijdens de contractduur, vanuit Taken&Service en Activiteiten, wordt door CMD elk onderdeel (element, bouwdeel, enzovoort) voorzien van aanvullende dynamische gegevens zoals terugkerende meet- en inspectieresultaten/ conditiemetingen e.d. Op deze wijze zorgt CMD er samen met inzet van 2bprojects voor dat er eenduidige decomposities aanwezig zijn in het BMS van Rijkswaterstaat én hun eigen OMS, met oog voor specifieke details.

CMD waarborgt op deze manier de uniformiteit en herkenbaarheid van objecten en onderdelen.


Door actuele en betrouwbare kenmerken te koppelen aan deze onderdelen wordt optimaal voorzien in de informatiebehoefte van zowel Rijkswaterstaat als CMD.

 

Het resultaat is een actuele, betrouwbare en complete areaalsituatie in het BMS en OMS waardoor zowel Rijkswaterstaat als CMD in staat worden gesteld hun beheer en onderhoudstaken optimaal uit te voeren!