Hoe complexer, hoe leuker


Achterstallige gegevens verwerken en tegelijkertijd datasystemen herstructuren kan een lastige klus zijn. Zeker als het honderden dossiers betreft van tientallen aannemers. Gelukkig hebben wij een aantal knappe koppen in dienst. 2bprojects to the rescue!

 

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Oost Nederland

Project: Gegevensbeheer Meridian

 

Aanleiding:

Na aanleg of reconstructie van een weg zijn er zogenaamde areaalgegevens nodig voor het beheer. Daarom verplicht Rijkswaterstaat opdrachtnemers om na de aanleg van een weg, de bijbehorende areaalgegevens* te leveren. Dat doen zij via een zogenoemde EOD (Elektronisch Overdracht Dossier). Rijkswaterstaat Oost Nederland heeft aan 2bprojects gevraagd of er een mogelijkheid is om de achterstallige EOD’s (330 stuks) te verwerken in Meridian. Deze EOD’s hebben een uiteenlopend karakter. Van recente projecten tot aan dossiers van enkele jaren geleden. Groot, klein, complex en rechttoe- rechtaan. 

 

Onze rol:

Vanwege onze systeemkennis én onze ervaring bij Rijkswaterstaat zijn wij gevraagd om de achterstallige dossiers te verwerken en tegelijkertijd Meridian te herstructureren. Er is namelijk kennis benodigd van de nieuwe import-tool voor Meridian én decompositie van de objecten waaraan de documenten toegevoegd dienen te worden. Daarnaast is het nodig om te weten aan welke eisen de documenten moeten voldoen om opgenomen te worden.

De documenten worden dus getoetst en indien juist bevonden, worden ze als pakket in de tool klaargezet op de juiste plek in de decompositie. Het is één van de eerste projecten waarbij Rijkswaterstaat-breed met deze tool gewerkt wordt.

 

Het resultaat:

Een tevreden klant die de data op de juiste plek in de systemen krijgt. Waar de dossiers voor alle medewerkers toegankelijk zijn!

 

* Areaalgegevens zijn gegevens over bijvoorbeeld de verharding, de markering, de groenvoorziening, bouwkundige gegevens (tekeningen en berekeningen) van kunstwerken en Dynamisch Verkeersmanagementsystemen. Het betreft zowel de topografische gegevens met administratieve kenmerken, als juridische documenten, beheerplannen, handboeken en dergelijke.

 

Over de auteur:

Ben Essers is eigenaar van 2bprojects. Een bureau dat overheden en grond-, weg- en waterbouwbedrijven adviseert op het gebied van informatie- en assetmanagement. Met één helder doel: organisaties helpen om hun assets en areaal effectiever te gebruiken én te beheren.  

 

Ben vindt het belangrijk dat de buitenruimten goed beheerd worden. Optimaal beheer hiervan, of kort gezegd assetmanagement, is voor hem het op tijd en verantwoord inzetten van de publieke gelden om openbare ruimte optimaal te beheren en te onderhouden. Op deze wijze kunnen we blijven genieten van een veilige omgeving zonder verloedering.